Pro firmy

Firmám z řad cyklistické i obecně-sportovní branže nabízíme možnost oslovit návštěvníky MS horských kol 2016. Proklikejte všechny položky podmenu a zjistěte, jaké varianty nabízíme...

EXPO ZÓNA

Stejně jako tomu bylo i v minulých letech, nabízíme firmám z řad cyklistické i obecně-sportovní branže možnost oslovit návštěvníky UCI MS horských kol 2016 prostřednictvím výstavní/prodejní plochy v rámci Expo Zóny. Expo Zóna je každoročně vítaným zpestřením programu a nabízí návštěvníkům jedinečnou možnost seznámit se s novinkami v cykloprůmyslu a zakoupit chybějící vybavení.

 

Termín

Středa, 29. června - neděle, 3. července 2016

 

Místo konání

Vysočina Arena, parkoviště před hotelem SKI (viz Plán stadionu, plocha označená nápisem EXPO)

 

Podmínky pro vystavovatele

1. Ceník (ceny bez DPH)

Celková plocha Cena
0 - 60 m2 1300 Kč za m2
61 - 100 m2 1150 Kč za m2
Nad 101 m2 1000 Kč za m2
Elektrická přípojka - přivezte si, prosím, vlastní prodlužovací kabely!!!
P1 - 1 fáze, 16 A (typických 220V) 3 200 Kč
P2 - 3 fáze, 16 A 3 800 Kč
P3 - 3 fáze, 32 A 5 400 Kč
P4 - 3 fáze, 63 A 8 600 Kč

2. Rezervovaný prostor je maximální plocha, která je vystavovatelem použita (včetně případných obslužných / skladovacích vozidel, které chce mít vystavovatel zaparkovány v rámci své expozice!!!). Všechny plochy budou změřeny a vyznačeny organizátory. Vystavovatel se musí nahlásit při příjezdu na prezentaci. Odpovědná osoba navede vystavovatele na jeho místo. V případě, že vystavovatel bude okupovat větší místo než si objednal a zaplatil, bude mu na základě dokumentace zabraný prostor doúčtován.

3. Vjezdové a parkovací karty budou přiděleny v závislosti na rezervovaném prostoru.

4. Další
- Datum a přibližný čas příjezdu musí být sjednán s pořadateli.
- Vystavovatele musí být na místě a připraven vystavovat od středy 29. června 15 hodin.
- Nikdo z vystavovatelů nesmí opustit prostor do slavnostního vyhlášení vítězů (neděle 3. července v 15 hodin).
- Prosíme, zanechejte prostor ve stavu, v jakém jste jej našli. Odpadky nechte na místě v odpadkových koších, nezapomeňte na vlastní věci.

 

Rezervace výstavní/prodejní plochy v Expo Zóně - vyplňte online formulář níže: