MS na 100 %!

Tady se dozvíte vše o doprovodných akcích, které pro Vás chystáme! Sportovní program, skvělé koncerty i vše, co je určeno pro děti! Proklikejte všechny položky podmenu...

BIRELL MTB RALLY

Termín
Čtvrtek, 30.6.2016

Místo

Pořadatel
Bike Events s.r.o.

Ředitel závodu
Pavel Mikšík,

Vedoucí tratí
Libor Kříž

Prezence
, Info Point na louce před SKI hotelem, 49°34'42.510"N, 16°3'7.386"E
Čtvrtek, 30. června 2016, 9:00 – 16:30   

Start
9:00 – 17:00. Každý úsek má svůj start. Závodník může startem projet kdykoliv během dne. Na každém startu bude pořadatel regulovat naplnění tratě. Čas startu je stanoven průjezdem přes měřící koberec.   

Cíl
Každý úsek má svůj cíl. Cílový čas je stanoven průjezdem přes měřící koberec.

Trať (AKTUALIZOVÁNO)
Na Singeltrack tratích budou vyznačeny 3 měřené úseky. Každý úsek má svůj start a cíl. Každý účastník má k dispozici 3 pokusy, započítává se nejlepší čas z každého úseku. Součet nejlepších časů ze všech úseků určí vítěze.

1. úsek - 1,2km, stoupání 74 m, klesání 11 m
2. úsek - 1,8km, stoupání 38 m, klesání 65 m
3. úsek - 1,6km, stoupání 6 m, klesání 58 m

Nepřeceňujte své schopnosti. Doporučujeme první jízdu volnějším tempem se zaměřením na techniku.

Výjezd a vjezd do Vysočina Arény
Pro účastníky Birell MTB Rally je zřízen speciální vjezd/výjezd za Ski hotelem (společně s Test Festem) otevřen ve čtvrtek  9 – 17 hodin. Průjezd bude povolen jen kolům se startovním číslem a účastníkům s identifikačním náramkem. Pozor, během dne můžete Vysočinu Arénu opakovaně navštívit na jednu vstupenku, ale při odchodu si musíte v turniketu nechat načíst čarový kód. Náramek Rally nelze použít jako vstupenku do areálu!

Kategorie
MJ       Junioři 15-18 let, 1998-2001     ZJ      Juniorky 15-18 let, 1998-2001
M        Muži 19 let a starší, do 1997     Z       Ženy 19 let a starší, do 1997  

Startovné
Zdarma - pokud se při prezenci prokážete svojí zakoupenou platnou vstupenkou na den závodu (čtvrtek) , jinak 250 Kč.

Registrace
1. On-line pomocí registračního systému do 29.6.2016 do 12:00 hod
2. Na místě v Info Pointu

Registrace   Startovní listina   Statistika   

Startovní číslo a čip (AKTUALIZOVÁNO)
Závodník je povinen si vpředu na kolo umístit startovní číslo a absolvovat s ním celý závod. Číslo je přiděleno pouze na tento konkrétní závod. Měření časů a zpracování výsledků zajišťuje SportSoft Timing.
Závodník při prezenci obdrží čip pro měření času. Je nutné si čip umístit na kolo na přední vidlici. Po poslední jízdě závodník musí  čip vrátit v Info Pointu.

Jak umístit čip naleznete zde: http://sportsoft.cz/contentimages/downloads/sportsoft_umisteni_cipu_2010_bike_CZ.pdf

Úschovna kol
Pod tribunou ve Vysočina Aréně.

Mytí kol
Ve Vysočina Aréně za tribunou A. Nepoužívejte místa vyhrazená pro MS. Platí přísný zákaz mytí kol v rybníku a v potoku. 

Vyhlášení
Vyhlášení výsledků proběhne na podiu MS ve Vysočina Aréně v 17:15

Důležité informace, vybavení a bezpečnost účastníků
Každý účastník se musí chovat tak, aby neohrozil zdraví ostatních účastníků ani své. Horská cyklistika je náročný sport a každý účastník by měl před startem zodpovědně zvážit svoji připravenost k závodu. Plná ochranná přilba je povinná!!!

Závodníci mladší 18 let startují na zodpovědnost jejich zákonného zástupce případně trenérů jejich týmů. Podepsaný písemný souhlas předloží nejpozději při prezenci.

 

Těšíme se na Vaši účast, aktuální inf. naleznete na mtb2016nmnm.cz

Novinka v doprovodném program

Novinka v doprovodném program